برف روی خط استوا

بوسه

خيال بوسه ای

که اينجا جا گذاشتی اش

بر لبانم سنگينی می کند

به خاک می افتم

در مقابلت

 

فکر می کنی چيز ديگری هم 

برای باختن دارم هنوز ؟

 

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ٢ تیر ۱۳۸٤
comment نظرات ()