برف روی خط استوا

یکسان با خاک

نمی دانم از کدام جهت بود که
بی جهت
بادی وزیدن گرفت 
و چنان سنگ تمامی گذاشت که  
اینکه با خاک یکسان است امروز
همان شهر بازوان توست!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ٢۱ شهریور ۱۳٩٥