برف روی خط استوا

ابریشمِ نخ کش

جانا!
مردِ روزهای گذشته ی نه چندان دورم
دور که می شوی
نزدیک می شوم!
ابریشمِ تنیده از نفس هات بر قلبم،
نخ کش می شود...،
پاره اما نه!
آن سرش به پاشنه ی پای تو،
این سرش هنوز بر گوشه ی قلب من گیر!
دور که می شوی...
نخ کش که می شود...
نزدیک می شوم!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ٩ شهریور ۱۳٩٥