برف روی خط استوا

هزارسال سی سالگی

مجموعه شعر دومم، هزارسال سی سالگی، چاپ شد!
برای تهیه می توانید با انتشارات تماس گرفته، یا به خودم ایمیل بدهید... و یا در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه از غرفه ی انتشارات فصل پنجم تهیه کنید...

E-mail: mahdieh.latifi@gmail.com
شماره انتشارات: 66909847
آدرس کتاب فروشی فصل پنجم: روبروی دانشگاه تهران. پاساژ فروزنده. طبقه منفی یک

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ٢۸ اسفند ۱۳٩٤