برف روی خط استوا

شعرِ بی چاره

لبخند نمی زنی
و پنجره بی چاره می میرد
و شعر
بی چاره و با کتِ پاره دور می شود...
لبخند نمی زنی
و جان، جانانه نیست.

و عشق
آی عشق
چه بی چاره جان نمی گیرد!

   + مهدیه لطیفی ; ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; ٩ اسفند ۱۳٩٤