برف روی خط استوا

سر گيجه

من از دوری دستانت پر می گيرم تا تو

از تو می ميرم تا خدا

از خدا می رسم تا تو

از تو می نويسم تا دوری يک دست

من در این چرخه عاشق ناميده می شوم يا تو ؟

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
comment نظرات ()