برف روی خط استوا

یکراست به گور...

هر روز چیزی از من زاده می شود
و یکراست به گور می رود...
و من درد می کشم
از زایش نه!
از اینکه به گور می رود!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٢٧ ‎ق.ظ ; ٢٧ بهمن ۱۳٩٢