برف روی خط استوا

مدیونِ نبودن

شعرها
بودنشان را مدیونِ نبودنِ "تو" اند!
...
تو که هستی
زندگی که خوب است
شعر از لبِ شاعر چنان می افتد
که غذا از دهان
که برگ از درخت
که کسی از چشم کسی
...

   + مهدیه لطیفی ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ٢٠ آذر ۱۳٩٢
comment نظرات ()