برف روی خط استوا

باید بلند بلند دوست داشت!

باید
بلند
بلند
دوست داشت!
حتی اگر هر بار
هر بار
از هجمه ی این احساس
بهراسند و
بگریزند و
بگذارندمان!

دوست داشتن
بزرگ تر از ظرفیتِ ظرفِ کسانی ست
که در ابتدا طلب می کنند اش خودشان!

با این همه باید
هر بار
همه اش را در ظرفِ شان گذاشت
حتی اگر
بگذارندمان
به حالِ ناخوش ِ خویش!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:۳٧ ‎ق.ظ ; ۸ مهر ۱۳٩٢
comment نظرات ()