برف روی خط استوا

رقص نیست

این چرخ خوردن ها
رقص نیستند
ما صبح
زیر آوار بیدار خواهیم شد.

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱٥ شهریور ۱۳٩٢