برف روی خط استوا

چهارخانه های پیراهنت

خانه به خانه
چهارخانه های پیراهنت را
به دنبال "مرد"ی می گردم
که تو نیستی!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; ۳ فروردین ۱۳٩٢
comment نظرات ()