برف روی خط استوا

به باد ِ زمان!

ما بال هایمان را
به بادِ "زمان" دادیم
می بینی؟
ما قرار بود فرشته باشیم
تو بی گناه بودی
من بی گناه
زمان اما دست بر گلو می گذارد
می گوید:
زندگی را و زمین را چه به این حرف ها!؟
چه به این بال ها!؟
چه غلط ها...!

ما بال هایمان را
به زمان باج دادیم
تا "زندگی" کنیم!

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
comment نظرات ()