برف روی خط استوا

فلسفه خورشید نیست!

آن ابله ها
شوکران را چرا به سقراط دادند؟
فلسفه که خورشید نیست!
خورشید
دقیقا همین ستاره ی نزدیکی ست
که هر صبح لباس خوابت را بر تخت پرت می کند
و می گذارد از در رد شوی!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:۱۱ ‎ق.ظ ; ٢٠ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()