برف روی خط استوا

بیا بحث را عوض کنیم

بیا بحث را عوض کنیم
این بحث
بر سر هر چه که باشد
از فرصتِ بوسه می کاهد!

بیا به پیش از اختراع زبان سفر کنیم
و عشق را اختراع کنیم
تا به زبان بیاید

می بینی؟
ما راه را سر و ته رفتیم!
که امروز
عشق اختراع زبان است!
و این
وحشتناک ترین اتفاق تاریخ

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱٦ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()