برف روی خط استوا

بعد از رهایی...

مرثیه ای بر دق مرگی ِ پرنده
که خودش را تا توانست به دیوار ها کوبید
میله ها را شکست
و پشتِ قفس
آسمانی در کار نبود!

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱٤ آذر ۱۳٩۱
comment نظرات ()