برف روی خط استوا

شعر چيست؟

اندکی دلتنگی های حقير و اندک بيشتر شهوت ،

با لعاب غليظ اشک و بشکن و قافيه !

نه ؛

قطعا شعر بايد که چيز ديگری باشد !

به ملودی کدام ساز ، قبای ژنده ترانه می شود ؟

تفال کن و بسرا

آيندگان خوانندگان خوب نوشته های متقاطع خوبند

                                                          

حسین پناهی

   + مهدیه لطیفی ; ٥:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۸ امرداد ۱۳۸۳
comment نظرات ()