برف روی خط استوا

فوایدِ زمین ِ بی تو!

زمین نُه ماهِ تمام
لگد می زند به رحِم ام
زمین
هر سیصد و شصت و پنج روز ِ سال را
دور مغزم می گردد
این تهوع
این سرگیجه
تا زمین هست
تا من هستم
تا تو نیستی
هست.

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
comment نظرات ()