برف روی خط استوا

شبیهِ تنهایی ِ مردها شده ام!

شعر پشتِ شعر
می گیرانم به لب
شبیه ِ تنهایی ِ مردانی شده ام
که پیاده رو ها را
سیگار پشتِ سیگار
گریه نمی کنند

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; ٥ شهریور ۱۳٩۱