برف روی خط استوا

رژ لب قرمز

زن
افسردگی اش را
پشتِ رژ لب قرمزش پنهان می کند
مرد
پشتِ هم خوابگی های همیشگی
با زنانی با رژ لب قرمز!

و "تنهایی"
هرگز کوله پشتی بر کتف نمی اندازد!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٠۸ ‎ق.ظ ; ٢٩ امرداد ۱۳٩۱