برف روی خط استوا

دست خط کوتاه

گاهی در دست خطِ کوتاهی
که هرچیزی ممکن است باشد،
الا "دوستت دارم"
دوستت دارمی جا شده است!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ٤ تیر ۱۳٩۱