برف روی خط استوا

گره به دیوارهای گالری ها

اخم هایت
گره به دیوارهای گالری ها می اندازد!
کارشناسان هنری
اخم هایت را دوره می کنند
و گل می اندازد گونه های نقد ها
و نمی دانند
تاریخ هنر
به همین سادگی زیر و رو می شود
که تو لبخند نمی زدی!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()