برف روی خط استوا

بوسه

به هر بوسه ای مومن می شوم
از نو
هرچه ناگهانی تر
شیرین تر
حتی اگر پیش تر
کفر را در حق عشق تمام کرده باشم!

   + مهدیه لطیفی ; ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ٢٠ دی ۱۳٩٠