برف روی خط استوا

دستگاهِ خواب های درخواستی!

باید چیزی اختراع کنم
برای دیدن خوابِ تام و جری
یا گربه های اشرافی
دیوانه شدم از حضور هر شبه ات
باید خدا شوم
باید راه به جایی ببرم
که تو نبرده ای
که خدا نبرده است
که نخواهد هم بُرد کسی
باید به جهان ثابت کنم
کشفِ مرز بین دوست داشتن و دوست نداشتن
مهم تر از کشف خواص بابونه و اورانیوم است!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; ٢٧ آبان ۱۳٩٠
comment نظرات ()