برف روی خط استوا

ملس

مست تر...
مست تر...
شاعر تر شو
نشدی هم، من هستم!
دنیا هم سیاه است
هم تلخ
برای دیوانه نشدن
تو آخرین راهی
تو یکی
هم سفید باش
هم ملس

   + مهدیه لطیفی ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱٢ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()