برف روی خط استوا

بی تو هیچ چیز عجیب نیست

بی تو هیچ چیز عجیب نیست
بی تو تعجب نمی کنم اگر
یک روز صبح
تمام ماشین های شهر
دنده عقب به مقصدهایشان برسند
و نمی ترسم اگر
تمام بعدازظهر هایم
سگی تر از این که هست بشوند
و سیدنی لومت زنده شود و قاه قاه به زندگی ام بخندد
بی تو بهشت
جهنم می شود
جهنم
جهنم می ماند
بی تو عددی نیستند دیگر
عجایب هفت گانه

 

 

*: سیدنی لومت = کارگردان فیلم بعدازظهر سگی

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٠٧ ‎ق.ظ ; ۳٠ تیر ۱۳٩٠
comment نظرات ()