برف روی خط استوا

باید لغت نامه را باز کنم

دست های تو با من نمی سازند
دست های تو مرا نمی سازند
دست های تو خرابم می کنند
قرار نیست بگذارم ویرانی ام زبانزد شود
من هنوز آن قدر ها هم عاشق نیستم
تا دیر نشده
باید لغت نامه را باز کنم
"خداحافظ" را با احتیاط بردارم
با احترام بگذارم اش پشت در خانه ات
و تا خط پایان گریه ها
هر چه تند تر
بدوم

   + مهدیه لطیفی ; ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; ٢٢ خرداد ۱۳٩٠