برف روی خط استوا

بلیت بهار را بدزد

دیوانه گی بد نیست
برای یک بار هم که شده
بلیت قطار بهار را بدزد و
از راه برس
بگذار مردم کنار هفت سین هایشان
حوصله شان سر برود
بگذار همان جا خوابشان ببرد از انتظار
سبزه ها زرد شوند و
زمستان این پا و آن پا کند
فکر هم نکن
هر بار آمدیم فکری کنیم
کابوس ها به من خندیدند

   + مهدیه لطیفی ; ۱:۳۱ ‎ق.ظ ; ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()