برف روی خط استوا

گناه جایز

گناه می کنم
و وادارت
به گناه
به فتوای دیوانه ای که
نشسته ته تالار سرم
و دست به ریش هایش می کشد و می گوید:
دخترم!
غلط کرده هر که گفته سیب ها و بوسه ها ممنوعه اند
و به جهنم که
جهان چپ چپ نگاهت می کند!

   + مهدیه لطیفی ; ٧:۱٧ ‎ب.ظ ; ٢٠ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات ()