برف روی خط استوا

یک نفر تنهاست

پشت چشمانش شبنم یخ بسته می فروشد
پشت چشمانش هنوز...
به یادِ چترها، تگرگ و باران می بارد!
یک نفر اینجا
قایق های کاغذی کودکیش را
بین آب و ماهی ها تقسیم می کند...!
یک نفر سالهاست
تنهایی هایش را از یاد برده است.

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۱۳ ‎ق.ظ ; ٢٩ دی ۱۳۸٢
comment نظرات ()