برف روی خط استوا

ببر

شاهد است
کتفم زیر دندانت
که ببر می شوی گاهی
با همان چشم ها و
به همان تحسین برانگیزی

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()