برف روی خط استوا

داغ

داغ دار تو بودن
وقتی تکه تکه هایت
از یاد تاریخ و خاطره
می روند کم کم
آخرین کاری ست
که می شود کرد در حقت
آخرین باری که خندیدی
و هوا
پر از گرده های گلخند شد
چیزی از داغ نمی دانستم
چیزی از داغ می دانستی؟

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱٢ فروردین ۱۳۸٩