برف روی خط استوا

راه راه

یکی در میان
یک دست پیش از من
یک پای پس از تو
یک تکیه از من
یک تلنگر از تو
می بینی؟
راه راه شده ام!
تنت را از تنم
راهت را از راهم
منطق لعنتی ات را از دلم
بردار
می خواهم برای خودم کسی باشم!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ٢ آذر ۱۳۸۸
comment نظرات ()