برف روی خط استوا

قضیه از این قرار است

من دوباره متولد شده ام
و این بار آن قدر دیوانه ترم
که خوابگرد شده ام
و در دوره ای که کسی چه می داند شعر چیست
و قرار است همه چیز علمی بررسی شود
هیچ علمی
سر از دیوانگی ام در نمی آورد
من اما خوب می دانم
قضیه از این قرار است
که عاشق مرده ام

   + مهدیه لطیفی ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱٩ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()