برف روی خط استوا

چرا این ها نفهمیدیم؟

نبخشیدن مهم نبود
می شد همدیگر را نبخشیم اما
همدیگر را به هم ببخشیم
خسته بودیم از هم؟
می شد دو تایی یک گوشه بنشینیم و
خستگی راه آمده را در کنیم
چرا این ها را نفهمیدیم؟!


   + مهدیه لطیفی ; ٧:٥٩ ‎ب.ظ ; ٢ تیر ۱۳۸۸