برف روی خط استوا

سراغ تو

راه افتاده ام کو به کو، سو به سو
سراغ خدا را
از درختان و مردمان و
کتاب ها میگیرم
که سراغ تو را
از خدا بگیرم


   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸