برف روی خط استوا

چه ببارد چه نه

تو کاری به باران نداری
چه ببارد چه نه
چیزی از من به یاد نمی آوری
من اما هزاری هم که از یادت ببرم
همین که ببارد
به خودم می آیم که
همین دور و بر هایی

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ٥ اسفند ۱۳۸٧
comment نظرات ()