برف روی خط استوا

حقیقت

از عرش به فرش افتادن
حقیقت دارد
حقیقت دارد که همیشه در
روی یک پاشنه نمی چرخد
و از همه بدتر این که
صبر خدا
متاسفانه خیلی زیاد است

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; ٢٤ آذر ۱۳۸٧
comment نظرات ()