برف روی خط استوا

کفر

من کفر نمی گویم
من فقط می ترسم
تو باشی نمی ترسی
وقتی اجابت هیچ دعایی را
به چشم نبینی؟!

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()