برف روی خط استوا

نوروز به نوروز

نوروز به نوروز
کهنه تر می شوند و
ارزشمند تر
شراب های ناب و
سیرترشی های زیرزمین مادربزرگ
نوروز به نوروز
کهنه تر می شوند و
بی قدر تر
حرمت باران ها و
واژه هایی از قبیل دوستت دارم

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
comment نظرات ()