برف روی خط استوا

هم درد

تو نمی توانی

جای عروسکم را بگیری گاهی

گاهی که دلم می گیرد

شمع کوچکی را

به هزار تا خورشید نمی دهم

آن وقت ها

دیوار هم به تو ارجحیت دارد

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱٩ مهر ۱۳۸٦