برف روی خط استوا

سر درد

من سرم درد می کند

کلماتم هم

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۳ تیر ۱۳۸٦