برف روی خط استوا

» ۱۸ آبان ۱۳٩٥ :: تو تاوانِ کدام شعرِ ناسروده ای؟
» ٢٩ مهر ۱۳٩٥ :: ترکم نکن!
» ٩ شهریور ۱۳٩٥ :: ابریشمِ نخ کش
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: ما زاییده ی پیوند انگور و بادامیم
» ٩ فروردین ۱۳٩٥ :: تو سوزن را نخ کن!
» ٩ اسفند ۱۳٩٤ :: شعرِ بی چاره
» ۱٢ بهمن ۱۳٩٤ :: عنوان: saba soleimany
» ۱۱ آبان ۱۳٩٤ :: بگو یکی یکی بیایند...
» ۱٧ امرداد ۱۳٩٤ :: باید شعبده باز شویم
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: بی هوا داریم تا بی هوا!
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: سلام هایی در کیف پستچی
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: جادوی ماهی ها
» ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: آنها که در دلم روییده بودند...
» ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: زندگی
» ٢٢ اسفند ۱۳٩۳ :: عشق پیراهن بلندی دارد
» ۱٢ اسفند ۱۳٩۳ :: از شانه ات که می ریزم...
» ٢٧ دی ۱۳٩۳ :: دلشوره های من زنان شهر را...
» ۱٩ دی ۱۳٩۳ :: بلای طبیعی!
» ٦ آذر ۱۳٩۳ :: با هم درستش می کنیم
» ۱٥ مهر ۱۳٩۳ :: راه به راه
» ۳ مهر ۱۳٩۳ :: و می خندیدی...
» ۸ امرداد ۱۳٩۳ :: کوبه ی مردانه
» ٢٤ تیر ۱۳٩۳ :: راه رفتن در مه غلیظ
» ٢ تیر ۱۳٩۳ :: آغوش آبی ِ بالای پله ها
» ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ :: چشم هایم لال می میرند
» ۱٤ فروردین ۱۳٩۳ :: در من کسی بود...
» ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: 1393
» ٢۳ اسفند ۱۳٩٢ :: مثل همه ی آن ها
» ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: یکراست به گور...
» ٢٠ بهمن ۱۳٩٢ :: جادویی
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: لبخندِ گرم ِ کج ات
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: سوت بزن
» ۱٧ بهمن ۱۳٩٢ :: زن ها نمی روند، دست می کشند...
» ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: برای خانم دالاوی
» ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: معذرت خواهی رسمی از جامعه ی ادبی و ادب دوست
» ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: فرانسوی عاشقم باش
» ۱۱ بهمن ۱۳٩٢ :: زن بودن همیشه هم این نیست!
» ۱٠ بهمن ۱۳٩٢ :: با همه ات...
» ۸ بهمن ۱۳٩٢ :: بد عادت شده ای
» ٧ بهمن ۱۳٩٢ :: مسیر بغل کردنت
» ٤ بهمن ۱۳٩٢ :: مشتم را باز می کنم...
» ۳ بهمن ۱۳٩٢ :: چهارخانه های پیراهنت را برنمی گردم!
» ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: این در و آن در
» ۱ بهمن ۱۳٩٢ :: شبانه روزی
» ٢٤ دی ۱۳٩٢ :: بعد از تراژدی کسی زنده نیست
» ۱۸ دی ۱۳٩٢ :: دلتنگی واگیر ندارد!
» ۱٤ دی ۱۳٩٢ :: کاکتوس ها را بغل می کنم
» ٧ دی ۱۳٩٢ :: مرغ های بی خاصیت!
» ٧ دی ۱۳٩٢ :: زنده به گوری...
» ٢٠ آذر ۱۳٩٢ :: مدیونِ نبودن
» ۱۳ آذر ۱۳٩٢ :: جواب
» ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: پای لنگِ جهان
» ٥ آذر ۱۳٩٢ :: آشویتس در من است!
» ۳ آذر ۱۳٩٢ :: جهان در خطر است
» ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: وصله ی نچسب
» ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: قاصدکان سیاه
» ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: آن طرز کوله پشتی انداختن ات
» ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: عمق میدان
» ٢۱ مهر ۱۳٩٢ :: مثل ردِ لاستیک ها بر آسفالتِ خیس
» ۱٦ مهر ۱۳٩٢ :: مرگ بر شعرها!
» ۱٥ مهر ۱۳٩٢ :: سرریز
» ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: چرخ و فلکِ چرا ها
» ۱۱ مهر ۱۳٩٢ :: فیروزه ی انگشت های تو
» ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: پناهنده شدن
» ۸ مهر ۱۳٩٢ :: باید بلند بلند دوست داشت!
» ٧ مهر ۱۳٩٢ :: و نمی پرسی حتی گاهی:
» ٤ مهر ۱۳٩٢ :: جهان را آب... تو را خواب...
» ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: موریانه و چوب
» ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: این عدالت نیست
» ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: معمولی می مانی از فردا
» ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: زندگی پاگرد می خواهد
» ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: رقص نیست
» ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: دستت را به من نزن!
» ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: خستگی همیشه به کوه کندن نیست
» ٢۳ امرداد ۱۳٩٢ :: به آهنگ های بی من برقص
» ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: تو همان هشت دقیقه ای
» ۸ امرداد ۱۳٩٢ :: زندگی مرا ونگوگ رنگ زده است
» ٢ امرداد ۱۳٩٢ :: دو دقیقه مانده به دست هایت، ساعت ساز می میرد!
» ۳۱ تیر ۱۳٩٢ :: شاه توت
» ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: دروغ های بزرگ
» ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: زیر سر ِ فیلم ها
» ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: کلاه برداری از سر دنیا!
» ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: ما دیر یه دنیا آمده ایم
» ٩ تیر ۱۳٩٢ :: پیش آمده هیچ وقت!؟
» ٤ تیر ۱۳٩٢ :: پیوندِ آینه به کوه!
» ۱ تیر ۱۳٩٢ :: سر تمام قرارهایمان باران می گرفت
» ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: سر رفته ام حوصله
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: لالایی خواندن هم یاد بگیر
» ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: به قدر حجم تو خالی
» ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: سلول های ما حرف می زنند
» ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: جهان را دیوانه ها پیش می برند
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: کنار می گذارم ات
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: خشکیدنِ شعر
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سطلی کلمه بر شعر
» ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: هزار و پانصد سال انتظار
» ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: زیبای خفته شدن دیوانگی ست
» ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: زن
» ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: تو پیش از به دنیا آمدن مُرده ای مرد!
» ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: به هیچ پلی نیاز نبود
» ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ :: آن فکر ناخوانده ی سرگردان
» ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ :: خداحافظی بوق و کرنا نمی خواهد
» ۳ فروردین ۱۳٩٢ :: چهارخانه های پیراهنت
» ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: خودمانیم!... این پایان زیباتری ست!
» ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: هجمه ی "چرا" ها!... ژاک برل عزیز
» ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: روزه ی موسیقی
» ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: درد های به توان رسیده
» ٢٦ بهمن ۱۳٩۱ :: اگر دل نکنم از رویا...
» ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: به باد ِ زمان!
» ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: هر چه بد شوی خوبی
» ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: این پرسه...
» ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: از این خبرها نیست
» ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: میز گرد
» ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: کارد و پنیر
» ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: فلسفه خورشید نیست!
» ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: تلف
» ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: بیا بحث را عوض کنیم
» ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: بر شانه ها
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: کتاب شعر: برف روی خط استوا
» ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: سیزیف
» ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: پنه لوپه هر شب تو را می بافد
» ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: همه اش تلقین است
» ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: ترش و شیرین
» ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: بعد از رهایی...
» ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: پازلی به این اشتباهی!
» ٦ آذر ۱۳٩۱ :: رابطه را باید تا زد!
» ۳ آذر ۱۳٩۱ :: هوا، هوای تو بود
» ٢۳ آبان ۱۳٩۱ :: O2
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: شال بنفش ات
» ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: عصر به عصر
» ۱۱ آبان ۱۳٩۱ :: حرمت انتظار
» ۸ آبان ۱۳٩۱ :: این شکستگی ها که شکستگی نیست
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: ما رودست خورده ایم
» ٢٩ مهر ۱۳٩۱ :: لنگرگاهِ ابرها
» ٢۸ مهر ۱۳٩۱ :: بلند می شوم روی دستِ تو!
» ٢٤ مهر ۱۳٩۱ :: روزهایم زبان باز کرده اند
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: ترانه ی خیرپیش
» ۱٦ مهر ۱۳٩۱ :: شاعر که باشی
» ۱٢ مهر ۱۳٩۱ :: معجون آرامش و ترس
» ۱۱ مهر ۱۳٩۱ :: ناشیانه نقاشی کن
» ۸ مهر ۱۳٩۱ :: به نشانِ اعتراض
» ٥ مهر ۱۳٩۱ :: جای امن
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: نمک ندارد این روزها، نمک نپاشید!
» ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: تضمین ِ دوباره آفرینش
» ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ :: فوایدِ زمین ِ بی تو!
» ۱٧ شهریور ۱۳٩۱ :: مُهر مار
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: بزک نمیر، بهار میاد
» ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: شبیهِ تنهایی ِ مردها شده ام!
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: من راهم!
» ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: برای جنگیدن دیر است!
» ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: باید دوست داشتنت را بغل بگیرم و ...
» ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ :: رژ لب قرمز
» ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: کیشلوفسکی چه خوب می فهمید!
» ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: باید هر چه زودتر به گریه برسم
» ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ :: باید مَردی که نشدم، می شدم!
» ۱٩ امرداد ۱۳٩۱ :: وقتی نیامده می روی...
» ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: ما هر دو شاعر شدیم
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: هر یک روزی که نیستی...
» ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: به تضمین ِ کدام اسطرلاب!؟
» ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: قالیچه ای که پرواز کند محال نیست؛ تو محالی!
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: حادثه ساعت سرش نمی شود!
» ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: روشن # تر!؟
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: تو که باشی...
» ۱٦ تیر ۱۳٩۱ :: مشکل از خودِ شما بود آقا!
» ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: موتزارت که می شوی...
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: می ترسم عاشق شوم، زمین بیکار شود!
» ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: تهران روی استوا
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: رو به تاریکی محض ِ وسطِ ظهر
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: هزار و پانصد سال انتظار
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: دست خط کوتاه
» ۱ تیر ۱۳٩۱ :: گره به دیوارهای گالری ها
» ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ :: باران ِ بیهوده
» ۱۳ خرداد ۱۳٩۱ :: دلتنگی ِ زودرس
» ۸ خرداد ۱۳٩۱ :: زیر دست و پای بی تویی!
» ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: چای با طعم تلخ ِ سلام های تاریخ مصرف دار
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: آگهی
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: زدی، نزدم، تا...
» ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: خستگی به کوه کندن نیست
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: فرض کرده ای دریایی
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: می دانستم پرستو ها جایت می گذارند
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یعنی تو!
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: سیگار تو را... تو مرا... من تو را...
» ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: ظهر های بی دلخوشی
» ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: خیابان شعر بلندی ست
» ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ :: رویاهایم کجاست؟
» ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ :: آن مرد
» ۱۱ فروردین ۱۳٩۱ :: آینه دارید!؟
» ٢٤ اسفند ۱۳٩٠ :: سهراب بخوانید
» ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: سکوت که می کنی
» ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: درد، به درد کسی نمی خورد!
» ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: تردستی
» ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: نفس ت که نپیچد
» ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: توجیه دلزدگی
» ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: زمستان هم از سرمان می گذرد
» ۳ اسفند ۱۳٩٠ :: شاهکار نکرده ای
» ۱ اسفند ۱۳٩٠ :: آخرین چیزی که باقی می ماند
» ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: خیابان خواب ندارد
» ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ :: از تپیدن نیفت!
» ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ :: در خواب
» ٢۳ بهمن ۱۳٩٠ :: تا بالشت روی سرم است، برو
» ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: وصله وصله
» ۱٢ بهمن ۱۳٩٠ :: زندگی از پنجره های بسته رد نمی شود!
» ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: سیصد سالگی
» ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: فرایندِ گرماگیری در شعر
» ٦ بهمن ۱۳٩٠ :: در رویا
» ٥ بهمن ۱۳٩٠ :: این شعر عاشقانه نیست!
» ٤ بهمن ۱۳٩٠ :: شعر سیاه سفید
» ٤ بهمن ۱۳٩٠ :: زیر پر و بال ِ بیهودگی
» ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: پرت از لبه ی خیال من
» ٢٦ دی ۱۳٩٠ :: ببخشید اگر احمقانه است!
» ٢۳ دی ۱۳٩٠ :: زمستان تر از زمستانی که در آنم
» ٢٠ دی ۱۳٩٠ :: بوسه
» ۱٦ دی ۱۳٩٠ :: سبدی از مداد و تسکین
» ۱۳ دی ۱۳٩٠ :: سه ثانیه یا یک عمر؟
» ٦ دی ۱۳٩٠ :: اشتباهی شده است!
» ۱ دی ۱۳٩٠ :: اقیانوس ِ دیوانه
» ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: قلم و قلمو یکی ست
» ۱٢ آذر ۱۳٩٠ :: خستگی سرت نمی شود؟
» ۸ آذر ۱۳٩٠ :: نگران فلسفه ام!
» ٦ آذر ۱۳٩٠ :: گریه پوشیده
» ۳ آذر ۱۳٩٠ :: قاعده ی بازی تو
» ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: ...می ماندی؟
» ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: صبر!
» ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: تو و تو
» ٢٧ آبان ۱۳٩٠ :: دستگاهِ خواب های درخواستی!
» ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: باید کوه شویم
» ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: بدجنس
» ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: نشانه
» ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: می توانستی معروف شوی!
» ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: جناب آقایی که...
» ۱٦ آبان ۱۳٩٠ :: بزرگترین دروغ ات را یادت هست آقای امپراطور؟
» ۱۳ آبان ۱۳٩٠ :: کابوس ِ شاعرانه
» ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: تضمین
» ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: سیب
» ۸ آبان ۱۳٩٠ :: راه بیفتم این باران را به کجا!؟
» ٦ آبان ۱۳٩٠ :: آن راه!
» ٢۳ مهر ۱۳٩٠ :: این قصه را من ننوشته ام!
» ٢۱ مهر ۱۳٩٠ :: باید شاعر می شد
» ۱۸ مهر ۱۳٩٠ :: شانس
» ۱٢ مهر ۱۳٩٠ :: ملس
» ۱۱ مهر ۱۳٩٠ :: بلا های بزرگ
» ۸ مهر ۱۳٩٠ :: باید مجسمه ساز شوم
» ٢ مهر ۱۳٩٠ :: دیوانه تر از من باش
» ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: هول نده!
» ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: مترادفِ امنیت
» ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ :: دلم می سوزد
» ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: خنده های بی رحم تو
» ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: راهرو های شلوغ و بنفش
» ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ :: هیس...!
» ٤ شهریور ۱۳٩٠ :: تابلوی پشت در را ندیدی؟
» ۳٠ امرداد ۱۳٩٠ :: جهنمی
» ٢٧ امرداد ۱۳٩٠ :: بازار مسگرها
» ٢٥ امرداد ۱۳٩٠ :: تنها چیزی که خدا خلق کرد
» ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: سونات مهتاب
» ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: باورم نمی شود
» ٢٠ امرداد ۱۳٩٠ :: عشق آفریده ی خدا نیست
» ۱۸ امرداد ۱۳٩٠ :: نقطه کور
» ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: یخ در بهشت
» ۱٠ امرداد ۱۳٩٠ :: خیابان برای تو نیست
» ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: بی تو هیچ چیز عجیب نیست
» ٢٧ تیر ۱۳٩٠ :: دختری که زندگی ندارد
» ٩ تیر ۱۳٩٠ :: نقطه ی عطف خواب های فراموش شده
» ٦ تیر ۱۳٩٠ :: نمی خواهد بیایی
» ٢ تیر ۱۳٩٠ :: دندان های تو دیوانه اند
» ۳۱ خرداد ۱۳٩٠ :: شاه دزد
» ۳۱ خرداد ۱۳٩٠ :: ما کلید شعر ها را نداریم
» ٢٩ خرداد ۱۳٩٠ :: روییدن ِ نیامدنت
» ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: دلتنگی چیست!؟
» ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ :: ترازوهایت را بردار
» ٢٢ خرداد ۱۳٩٠ :: باید لغت نامه را باز کنم
» ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: حرمت نگه دار
» ٤ خرداد ۱۳٩٠ :: پیاده رو های مست
» ۳ خرداد ۱۳٩٠ :: زندگی مشترک
» ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: قرار نیست به قرار فرداهایمان برسم
» ۱ خرداد ۱۳٩٠ :: ساعتم خوابه و خودم مرده م
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: توی روزهام قدم بزن
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یاد آوری
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: پاهایم کفایت نمی کنند
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: از شعبده باز هم کاری ساخته نیست
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: همین که سلام می کنی
» ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: بی زحمت نخند
» ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: هرچیزی نوشتن ندارد
» ٢٥ فروردین ۱۳٩٠ :: نه آمدی و نه رفتی
» ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: آغوش بی چشمداشت
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: شعرهایمان می میرند
» ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: چشم دوختن به دوست داشتن
» ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: بلیت بهار را بدزد
» ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ :: زبان شعرها را می دانی
» ٦ اسفند ۱۳۸٩ :: بردن از خورشید
» ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: مگر آمده بودی؟
» ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: پشت پنجره ها خبری نیست
» ٢٦ دی ۱۳۸٩ :: برف
» ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: راس ساعت دو صفر و دو صفر دقیقه
» ۱۳ دی ۱۳۸٩ :: چهار چوب
» ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: شوری چشم های تو
» ٩ دی ۱۳۸٩ :: خیالپردازی در کافه
» ٢٩ آذر ۱۳۸٩ :: سلام هایی که از خیرشان گذشتیم
» ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: خورشید را بگو...
» ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: 21 آذر 1304
» ۱٧ آذر ۱۳۸٩ :: حواسم به مسیر نبود
» ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: دیوانگی اتفاقات را توجیه کن
» ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: آن کلاه به سر سیگار به لب
» ۱۱ آذر ۱۳۸٩ :: نمی بارد
» ٦ آذر ۱۳۸٩ :: مثال کلاسیک!
» ٤ آذر ۱۳۸٩ :: حسرت
» ٢۱ آبان ۱۳۸٩ :: حرف نزن!
» ٢۱ آبان ۱۳۸٩ :: رو به اتمام
» ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: کلید های گم شده
» ۸ آبان ۱۳۸٩ :: به سلامتی همین لحظه
» ٤ آبان ۱۳۸٩ :: شک دارم به آغاز هر چیز
» ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: شما میکل آنژ نیستی
» ٢٠ مهر ۱۳۸٩ :: گناه جایز
» ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: گنگ واژه
» ۱٥ مهر ۱۳۸٩ :: گرگ تر
» ۱٤ مهر ۱۳۸٩ :: آگهی
» ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: اشتباه کردم
» ۱٠ مهر ۱۳۸٩ :: تکثیر تو در شعر
» ٢ مهر ۱۳۸٩ :: دلتنگی های به چشم نیامده
» ٢۸ شهریور ۱۳۸٩ :: اصولا باران
» ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ :: تو چه می دانی؟
» ۱٦ شهریور ۱۳۸٩ :: تشبیه
» ٥ شهریور ۱۳۸٩ :: اگر بگذاری...
» ۳ شهریور ۱۳۸٩ :: و هنوز...
» ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: امپرسیونیسم
» ۱٢ امرداد ۱۳۸٩ :: خاطرات نداشته ام
» ۳ امرداد ۱۳۸٩ :: کفش های بندی
» ٢ امرداد ۱۳۸٩ :: مرز رویا و زن
» ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: قدم بزن
» ۱۸ تیر ۱۳۸٩ :: سراشیبی
» ۱۱ تیر ۱۳۸٩ :: دستگیره را چرخاندی
» ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ :: وصف تفاوت ما با شما
» ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ :: حرف بزن
» ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: خاکی ها را برگرد
» ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: دستان منجمد
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بی رنگ و رو
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: زنانگی ام را چه کنم؟
» ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: گذشته از حد
» ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: گاهی دست ما نیست
» ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خدایگان در تهران
» ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: ببر
» ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: صبحانه و ساز
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ :: انقراض
» ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: رجی از شالی
» ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: داغ
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: دریا هیچ وقت پری نداشت
» ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: پس است
» ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: لالایی خواندن یاد بگیر
» ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: منظره
» ٧ اسفند ۱۳۸۸ :: شعرم کجا بود!
» ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ :: دروغ که می گویی
» ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ :: اسفند و اسفند دان
» ٩ بهمن ۱۳۸۸ :: رمان بی نویسنده
» ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: غلط کرده باران
» ۱٧ دی ۱۳۸۸ :: شایعه ی آدم حسابی ها
» ۱۳ دی ۱۳۸۸ :: بوسه ی اتفاقی
» ۸ دی ۱۳۸۸ :: خط کشی
» ٢ دی ۱۳۸۸ :: دستت درد نکند
» ٢٧ آذر ۱۳۸۸ :: میخکوب
» ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ی سلام و باران
» ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: همین که از راه می رسی
» ٦ آذر ۱۳۸۸ :: دستمالی بیاور
» ٢ آذر ۱۳۸۸ :: راه راه
» ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: زیر سر باد
» ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: مخمصه ی سرد
» ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: انتظار بیخود
» ٢٦ امرداد ۱۳۸۸ :: یک تابلوی لابد زیبا
» ۱٦ امرداد ۱۳۸۸ :: از لج دلم
» ۱٤ امرداد ۱۳۸۸ :: دور زدن ممنوع
» ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: ترک عادت
» ۳۱ تیر ۱۳۸۸ :: شکننده
» ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: قضیه از این قرار است
» ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: دیوانه می شوند آخر این خیابان ها
» ٢ تیر ۱۳۸۸ :: چرا این ها نفهمیدیم؟
» ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ :: می خواهم بزنم کنار بخوابم
» ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: کابوسی بس خیس
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شما که جای خود
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سراغ تو
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ببخشید
» ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دایه ی مهربان تر از مادر
» ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ :: شاید...
» ۱٩ فروردین ۱۳۸۸ :: همهمه
» ۱٢ فروردین ۱۳۸۸ :: پیش مرگ
» ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: دیوانه نمی گوید دوستت دارم
» ٢٥ اسفند ۱۳۸٧ :: تا... ذوب شدن
» ۱٦ اسفند ۱۳۸٧ :: ببخشید شما؟
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: چه ببارد چه نه
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: قیچی
» ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ :: سرمایی
» ۳٠ دی ۱۳۸٧ :: بریدن و بردن
» ٢۳ دی ۱۳۸٧ :: آن دورها که ایستاده ای...
» ٢٠ دی ۱۳۸٧ :: قحطی عجیب
» ۱٦ دی ۱۳۸٧ :: سوگلی ِ کوک خورده
» ٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: حقیقت
» ۱۸ آذر ۱۳۸٧ :: تلنگر
» ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: تلاش بیخود
» ٦ آذر ۱۳۸٧ :: پروانه های مرده
» ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: جنس نشکن
» ٢٤ آبان ۱۳۸٧ :: جا مانده
» ٢٠ آبان ۱۳۸٧ :: یادآوری هزارباره
» ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: سوء تفاهم
» ۳ آبان ۱۳۸٧ :: آب و آتش
» ۳٠ مهر ۱۳۸٧ :: نفرین تابستان
» ٢۸ مهر ۱۳۸٧ :: کاش همین بود
» ٢۳ مهر ۱۳۸٧ :: ویرانی ام
» ۱٤ مهر ۱۳۸٧ :: کم پیدا
» ۸ مهر ۱۳۸٧ :: ذره ذره تنهایی
» ٤ مهر ۱۳۸٧ :: اتفاقات دیوانه
» ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ :: شاه دزد
» ٦ شهریور ۱۳۸٧ :: اعتراف
» ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ :: تار
» ٧ امرداد ۱۳۸٧ :: بر باد
» ٢٧ تیر ۱۳۸٧ :: روی دست شب
» ۳ تیر ۱۳۸٧ :: مصیبت بالاتر
» ۳۱ خرداد ۱۳۸٧ :: بغض های پنهانی
» ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ :: خسته کننده
» ۱٤ خرداد ۱۳۸٧ :: تنوع
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سفیر خیالی
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: باد بی جهت
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: کفر
» ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: کاسه کوزه ها
» ۱٧ فروردین ۱۳۸٧ :: کنار کدامتان؟
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٧ :: مقصر
» ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ :: نوروز به نوروز
» ۱٥ اسفند ۱۳۸٦ :: دل زیادی
» ۸ اسفند ۱۳۸٦ :: چند سال دیگر ؟
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ :: رویای محال
» ٩ بهمن ۱۳۸٦ :: گره کور
» ۳ بهمن ۱۳۸٦ :: گور پروانه ها
» ٢٧ دی ۱۳۸٦ :: از دل این روزها
» ۱٢ دی ۱۳۸٦ :: چرخ دنیا
» ۳ دی ۱۳۸٦ :: تقصیر موریانه هاست
» ٢۱ آذر ۱۳۸٦ :: طرح راه
» ٩ آذر ۱۳۸٦ :: ضد و نقيض
» ٢۳ آبان ۱۳۸٦ :: لجبازی
» ۱۸ آبان ۱۳۸٦ :: تکه های خاکستری
» ۱۱ آبان ۱۳۸٦ :: از سر سرگردانی
» ٢ آبان ۱۳۸٦ :: شب زنده داري
» ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: هذيان
» ۱٩ مهر ۱۳۸٦ :: هم درد
» ۳۱ شهریور ۱۳۸٦ :: داغ مهتاب
» ٢۱ شهریور ۱۳۸٦ :: پيشونی نوشت
» ۱٥ شهریور ۱۳۸٦ :: اشتباه
» ۱٠ شهریور ۱۳۸٦ :: بال بال
» ٤ شهریور ۱۳۸٦ :: مرگ نصفه نيمه
» ٢٩ امرداد ۱۳۸٦ :: بی خداحافظ
» ٢٢ امرداد ۱۳۸٦ :: هوس
» ٢٩ تیر ۱۳۸٦ :: اتفاق کمی نيست!
» ٥ تیر ۱۳۸٦ :: حضور بی گاه
» ۳ تیر ۱۳۸٦ :: سر درد
» ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: فرضيه
» ۱۸ خرداد ۱۳۸٦ :: ناشيانه
» ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: بيراهه يا بيراهه ؟!
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: کجای کار
» ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ :: تلخ
» ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: بانوی باران
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٦ :: سياه بخت
» ٩ فروردین ۱۳۸٦ :: به دليلی عجيب
» ٢۱ اسفند ۱۳۸٥ :: آب ريخته
» ۱٩ اسفند ۱۳۸٥ :: ترس
» ۱٧ اسفند ۱۳۸٥ :: خيالت راحت
» ٢٢ دی ۱۳۸٥ :: بی چمدان
» ۱٩ مهر ۱۳۸٥ :: سر از درد من در نمی آوری
» ۱٥ مهر ۱۳۸٥ :: ديواری که ما ساختيم
» ۳۱ شهریور ۱۳۸٥ :: نگاه نارنجی
» ۱٧ شهریور ۱۳۸٥ :: می خواهم همين جوری بمانم
» ۱٤ شهریور ۱۳۸٥ :: حتی پشیمان هم نشدیم
» ۱٥ تیر ۱۳۸٥ :: حتی خدا
» ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: خواهش
» ۱٩ فروردین ۱۳۸٥ :: مدل
» ٢٩ اسفند ۱۳۸٤ :: بهار ۸۵
» ۱۳ آبان ۱۳۸٤ :: تصميم درست
» ۱٢ مهر ۱۳۸٤ :: تو و تکرارت
» ٦ مهر ۱۳۸٤ :: فحش های عاشقانه
» ۳٠ شهریور ۱۳۸٤ :: به همين راحتی
» ٢٠ شهریور ۱۳۸٤ :: دختر افسانه
» ۱۸ امرداد ۱۳۸٤ :: خنده دار است ولی ...
» ۱٤ امرداد ۱۳۸٤ :: مادامی که نشنوی
» ٧ امرداد ۱۳۸٤ :: روی پیست الفبا
» ٢٩ تیر ۱۳۸٤ :: فال
» ۱٢ تیر ۱۳۸٤ :: شهر یک نفره
» ٧ تیر ۱۳۸٤ :: يک جفت چشم کال
» ٢ تیر ۱۳۸٤ :: بوسه
» ۱۱ خرداد ۱۳۸٤ :: هوایی
» ٦ خرداد ۱۳۸٤ :: شعر کوتاه
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: خواب
» ٢٢ آذر ۱۳۸۳ :: عشق منطقی
» ۱۸ آبان ۱۳۸۳ :: بی تو می ترسم
» ٢٥ اسفند ۱۳۸٢ :: بیا فقط عاشق شویم
» ٢٧ بهمن ۱۳۸٢ :: یک نفر در آینه
» ۱۱ بهمن ۱۳۸٢ :: نگاه کوتاه
» ۱٩ دی ۱۳۸٢ :: پر از فلوت و دریا
» ۱۱ آبان ۱۳۸٢ :: دستم به ستاره ات نمی رسد
» ٧ آبان ۱۳۸٢ :: یاس تشنه
» ۱ آبان ۱۳۸٢ :: جیرینگ ، جیرینگ
» ٢٤ مهر ۱۳۸٢ :: جیرجیرک ها در مغزم
» ۸ مهر ۱۳۸٢ :: کابوس