برف روی خط استوا

تو تاوانِ کدام شعرِ ناسروده ای؟

تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟
کجا،
در کدام زندگی،
دلت را شکستم؟
که طعم شاه توت نمی دهد لب هات دیگر؟
که خورشیدهای سرخِ غروب های زودرسِ زمستان
در گِل مانده اند و فردا بالا نمی آیند؟

تو تاوان کدام شعرِ ناسروده ای؟
که با انگشت اگر بر کتف چپت می نوشتم می ماندی.

تو تاوان آهِ کدام عاشق بیابانگردی؟
که شاید عشق را
چندصد سال پیش نفرین کرده باشد.

کجا،
در کدام زندگی،
یادم رفت بگویم "دوستت دارم"؟

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۸ آبان ۱۳٩٥