برف روی خط استوا

ترکم نکن!

در من سرزمینی هست هنوز،
که تو پادشاهش نیستی دیگر!
ترکم نکن!
مردمِ مملکت های پادشاه مرده و هرج
ملکه ی بیوه ی عاشق را
با دندانِ تیز و دهانِ کف آورده و قلبِ هرز و چشمِ بی چِفت و زبانِ بی چاک
از سرزمینِ خودش خواهند راند!...

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ ; ٢٩ مهر ۱۳٩٥