برف روی خط استوا

بگو یکی یکی بیایند...

کلاغ های پاییز امسال را به اسم می شناسم
یکی دلتنگی ست
یکی دلسردی
یکی ...
دل داری!؟
بر تیرچراغ پشت پرده ای اگر دیدی شان
بگو یکی یکی بیایند!
بگو چیزی هم از درد
از قار
از هوار
برای زمستان بگذارند.

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۱ آبان ۱۳٩٤