برف روی خط استوا

هزارسال سی سالگی

مجموعه شعر دومم، هزارسال سی سالگی، چاپ شد!
برای تهیه می توانید با انتشارات تماس گرفته، یا به خودم ایمیل بدهید... و یا در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه از غرفه ی انتشارات فصل پنجم تهیه کنید...

E-mail: mahdieh.latifi@gmail.com
شماره انتشارات: 66909847
آدرس کتاب فروشی فصل پنجم: روبروی دانشگاه تهران. پاساژ فروزنده. طبقه منفی یک

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ٢۸ اسفند ۱۳٩٤

شعرِ بی چاره

لبخند نمی زنی
و پنجره بی چاره می میرد
و شعر
بی چاره و با کتِ پاره دور می شود...
لبخند نمی زنی
و جان، جانانه نیست.

و عشق
آی عشق
چه بی چاره جان نمی گیرد!

   + مهدیه لطیفی ; ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; ٩ اسفند ۱۳٩٤