برف روی خط استوا

1393

بس که بد می گذرد زندگیِ اهل جهان
مردم از عمر چو سالی گذرد، عید کنند!
...
(صائب تبریزی)

با این همه آرزو می کنم سال بهتری از سال پیش داشته باشید...
و تا می توانید آواز بخوانید...
و تا می توانید عاشق...
شاید آخرین سال باشد که مهمانِ گندم و خاک ایم!

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱ فروردین ۱۳٩۳

مثل همه ی آن ها

ما نه خون ِرنگین تری داریم
نه چشم و ابروی مشکی تری
می گذرد
و سال به سال یادی از هم نمی کنیم
بعدها
...
مثل همه ی آن ها که به هم گفتند "دوستت دارم"
و سال به سال یادی از هم نکردند
بعدها

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; ٢۳ اسفند ۱۳٩٢