برف روی خط استوا

یکراست به گور...

هر روز چیزی از من زاده می شود
و یکراست به گور می رود...
و من درد می کشم
از زایش نه!
از اینکه به گور می رود!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٢٧ ‎ق.ظ ; ٢٧ بهمن ۱۳٩٢

جادویی

جهان جادویی ست
می آیی
جادوگری می کنی
زندگی چیز بهتری می شود
می روی
جادوگر می شوم
می نشینم ورد می خوانم
فوت می کنم به عکس هات
فال می گیرم
...
نمی خواهی اگر شب ها گردِ خانه ات بگردم
بگو خدا رحم کند
جارو ها پرواز نکنند!

   + مهدیه لطیفی ; ۳:۳٢ ‎ق.ظ ; ٢٠ بهمن ۱۳٩٢

لبخندِ گرم ِ کج ات

از شعبده باز هم کاری ساخته نیست
گیرم طناب بکشد از دل من تا دل تو
گیرم با دست هایی به پهلو باز
که معلوم نیست برای حفظ تعادل است
یا برای بغل کردن تو
تمام طناب را راه بروم و
نیفتم
از دهان تو!

گیرم گرم بنوشی ام
گرم بپوشی ام
گرم ببوسی ام
گرم تر...

یا گیرم این لبخندِ گرم ِ کج ات
بحث انگیزترین تابلوی نقاشیِ قرن بعد شود
با این ها
چیزی از قدِ تنهایی های من
آب نمی رود
و هنوز
شب ها
روی شعرها
از این پهلو...
به آن پهلو...
...

برای دوست داشتنت
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم!

.

.

.

پ.ن: با برداشت از شعری قدیمی تر

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۸ بهمن ۱۳٩٢

سوت بزن

دست از دلیل و
چرا و
فلسفه
می شوییم و
زل می زنیم به جهل ِ رابطه!

کوچه سر می رسد
ما سر عقل می آییم
دلایل صف می کِشند
من دلم می لرزد
تو پایت

تو آمده بودی که بروی اصلا
بیخودی لبخند نزن!

کوچه سر می رسد
یکی دو سه قدم بیشتر
برمی دارم
برمی داری
به هر سمتی الا به سوی ِ هم!

کوچه ی بعد از تو
حسابی سوت است و
حسابی کور
بیخودی سوت بزن!
 

.

.

.

پ.ن: با برداشت از شعری قدیمی تر

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۸ بهمن ۱۳٩٢

زن ها نمی روند، دست می کشند...

زن ها نمی روند
تنها از هر آنچه که هست
دست می کشند!
سه سطر شروع این شعر را من نگفته ام
گاه اما
مات می مانم
از اینکه چطور مردانی هم هستند
که اینهمه زنانه می فهمند!
مثلا همین ایلهان برک*

و تو چه بی اندازه فقط مردی!
آنقدر مرد
که نمی بینی چقدر "زنانه مرد بودن" می خواهد
ترکیبی را به دوش کشیدن:
از نگرانی های مادرانه ام
که چه می خوری؟
کِی می خوابی؟
هوا سرد است؟
از بی قراری های زنانه ام
که بی بازوانت شب ها سر نمی شوند
که با زن دیگری نباشی یکوقت
که اصلا دوستم داری؟
داشتی؟!
و از بی تابی دخترانه ام
که برای کی لوس شوم حالا؟

تو آنقدر زنانه نمی فهمی
که نمی بینی چقدر مرد بودن می خواهد
مادری را
زنی را
دختربچه ای را
هر سه را با هم در رحم ات بزرگ کنی
و اخم نکنی
و خم نشوی
و اتاق را که مرتب میکنی
میز را که می چینی
زل بزنی به گوشی ات...
زل بزنی به گوشی ات...
زل بزنی...
بزنی...
و هنوز دوستش داشته باشی
و دست بکشی!

عزیزم
خودآزاری ندارم
مردانه زنم!

 

 

* ایلهان برک: شاعر سه سطر اول

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱٧ بهمن ۱۳٩٢

برای خانم دالاوی

خانم دالاوی عزیز
بمیرم برایتان
چقدر سخت است
زن باشی
باور کنی
و به دیگران بباورانی
که اوضاع رو به راه است!...

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱٤ بهمن ۱۳٩٢

معذرت خواهی رسمی از جامعه ی ادبی و ادب دوست

با ارادت به تمام شاعران و ترانه سرایان عزیز، که به لطفِ فضای مجازی روز به روز و به صورتِ تصاعدی رو به افزایش اند، من اگر چه پیش تر ها تا همین یکی دو سال پیش از هرگونه کلمه و مفهومی از جمله: نسکافه، قهوه، چای، خودکشی، ساعت، سیگار، گیتار، تیغ، طناب، قرص اعصاب، متخصص اعصاب، بی خوابی، دود، کافه، خودکار، خودنویس، سینما، بام تهران، خیابون ولیعصر، روزنامه، تقویم، اینکه دیگه مهم نیست ساعت چنده، اینکه دیگه مهم نیست امروز چندمین روز ماهه، والیوم، دیازپام، لورازپام، کلونازپام، و غیره و هرچیزی از این دست و تبار، استفاده کرده ام، رسما بدین وسیله از تمامی هم وطنان و هم شهریان و زنان و مردان و پیر و جوان و کودک و نوجوان، معذرت می خواهم!... چنین کلماتی اگر از من جایی دیدید بدانید و مطمئن باشید که پیش از زمستان 1392 نوشته شده اند!... و آن روزها هنوز این همه چیپ نشده بودند!... با تشکر... همین

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱٤ بهمن ۱۳٩٢

فرانسوی عاشقم باش

عشق ایرانی
نرسیدن است
نبودن است
سر به بیابان زدن و
نی زدن است
یار را شمع محفل دیگران دیدن و
سر بر شانه ی ساقی سوختن است

فرانسوی
ایتالیایی
حتی شده هندی
...
سیاه سفید عاشقم باش!

   + مهدیه لطیفی ; ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

زن بودن همیشه هم این نیست!

زن بودن
همیشه هم این نیست
که عشق شوند...
که عشق ببارند...
و چتر بر سر بگیری و گم شوی در پیچ ِ پایان کوچه!

زن بودن
گاهی نیاز است
گاهی سیاست است
گاهی تصاحب

هر زنی
بی نیاز
بی نقشه
عشق نمی شود...
عشق نمی بارد...
چنین که چتر بر سر می گیری
تمام کوچه را بی سبب سر کرده ای!

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۱ بهمن ۱۳٩٢

با همه ات...

عشق
همین است که بخواهی
چه سه چرخه ی کوچکی را
چه هکتارها زمین
چه زنی را
چه مردی را

عشق کم و زیاد ندارد
عشق
یعنی هر چیزی که
با همه ات بخواهی!

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱٠ بهمن ۱۳٩٢

بد عادت شده ای

بد عادت شده ای
ما زن ها
بس که لی لی به لالایت
لی لی به لالایت
لی لی به...
خیال کرده ای چه خبر است؟!
خیال کرده ای زخم عشق ات می کُشد ام؟!
نه جانم
خونابه نیست
شراب از رگم می جهد!

حالا هی نمان
هی نمان
هر چه این بازگشتن ات دیرتر
این شراب کهنه تر

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; ۸ بهمن ۱۳٩٢

مسیر بغل کردنت

شوق
یعنی تو که برمی گردی
مدرس
همت
صیاد
من مسیر دیدنت را
به حافظه ی شهر ریخته ام
من
اطمینان را
با انتظار
عوض کرده ام

اطمینان
یعنی تو که برمی گردی
من تفأل زده ام
من مسیر بغل کردنت را
پشت در خانه ات تمرین کرده ام
وقتی خانه نبودی!

معجزه ها ساده رخ نمی دهند
اما حتما رخ می دهند!
تو
رخ می دهی

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ٧ بهمن ۱۳٩٢

مشتم را باز می کنم...

در من غم آرامی هست
که رهایت می کند به امانِ روزها
هر چه تنگ تر فشردمت
هر چه چنگ تر انداختم به پاهایت
دور تر شدی
در من غم آرامی هست
که مشتش را باز می کند بروی...
و به گالیله و هفت جَد اش...
اگر با پاهای خودت
نزدیک نشوی!

   + مهدیه لطیفی ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ٤ بهمن ۱۳٩٢

چهارخانه های پیراهنت را برنمی گردم!

جهان غول چراغ است
باید مدام آرزو کرد...
ما اشتباه می کنیم که از نیمه برمی گردیم
جهان رو به روی ماست
نه پشتِ سر

رو به رو
شاید چیزی باشد
که به پاره شدن کفش ها بیارزد
من شاهراهِ چهارخانه های پیراهنت را
از نیمه برنمی گردم!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ۳ بهمن ۱۳٩٢

این در و آن در

به این در و آن در می زنم
یکی از این درها
رو به آغوش تو باز شود شاید
و سرانگشتانم
تنت را
نت به نت
بنوازند باید

هیزم بر آتش ِ نابودی ام نینداز
من آب از سرم گذشته است!

در به در ات می شوم
گور به گور اما نمی شوم
برای مُردن فرصت زیاد است
باید تو را
زندگی کرد

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ٢ بهمن ۱۳٩٢

شبانه روزی

شبانه روزی دایر است
در سرم
میدان جنگ
در دلم
عزای کُشته ها

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱ بهمن ۱۳٩٢