برف روی خط استوا

لنگرگاهِ ابرها

این ابرها
جایی برای رفتن ندارند...!
اندوهِ تو بر سرم
لنگرگاهِ ابرهاست!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:۱٠ ‎ق.ظ ; ٢٩ مهر ۱۳٩۱

بلند می شوم روی دستِ تو!

بلند که می شوی
از روی خیالِ تنم
دلم می گیرد

دلم که می گیرد
بلند می شوم
روی دستِ تو
و پیش از آنکه دوباره بر خیالِ تنم بخوابی
تمام این شهر را
در همین چند متر خانه جا می گذارم

بیرونِ این خانه
این سنگ هایی که به پایم می گیرند و
رفتن را درد آور تر می کند
همان هایی اند
که سرت به آن ها خواهد خورد

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ; ٢۸ مهر ۱۳٩۱

روزهایم زبان باز کرده اند

زبان دارد مگر "روز"!؟
دیوانه شده ام شاید
که روزهایم زبان باز کرده
فحش می دهند
به من
که فروختمشان

به مفت
که خلوتشان را آغشتم
به تو
که کلافه ام کرده ای
با این کلاف های در هم تنیده
که نه سر دارند و نه ته
که نه معلوم است دوست داشتنت چه رنگی ست
نه چشم هات

راستی چشم هات چه رنگی بود!؟

   + مهدیه لطیفی ; ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; ٢٤ مهر ۱۳٩۱

ترانه ی خیرپیش

دلم را
از کفه ی ترازویت پس میگیرم
کفِ دستم می گذارم
و برایت ترانه ی خیرپیش می خوانم

راه بیفت
دنیا پر از شهرهایی ست
که دخترک های بی بهارش
تو را نشانه می روند
بی آنکه عاشق لبخندهایت شوند

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱٩ مهر ۱۳٩۱

شاعر که باشی

شاعر که باشی
دنیا را در بقچه ای از یاد می بری
و تمام عمر
می نشینی به امید یک اتفاق خوب
که اتفاقا بهتر از همه می دانی
که نیست

شاعر که باشی
دیوانه گی و دانایی ات در هم می آمیزد
و درک نمی کنی
خودت هم حتی
خودت را

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱٦ مهر ۱۳٩۱

معجون آرامش و ترس

اینکه هستی...
اینکه نکند هستی ات نباشم...

معجزه ی چشم های تو
معجون آرامش و ترس است

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱٢ مهر ۱۳٩۱

ناشیانه نقاشی کن

نمی خواهد نقاش خوبی باشی
ناشیانه نقاشی کن
مرا شبیه ِ پریزاده ها
خودت را شاهزاده

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۱ مهر ۱۳٩۱

به نشانِ اعتراض

روزه ی اندوه و موسیقی گرفته ام

روزنامه ها اگر
خبر از پریشانی زنی دادند
که سی سالگی اش را
دستی دستی
کمر به بر باد دادن بسته است
سیاه نپوش

این مرگ ها که مرگ نیستند
سیاه بپوشی
یا صورتی
توفیری به حال ِ کسی که نصفه نیمه مُرده است
ندارد

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۸ مهر ۱۳٩۱

جای امن

سیاه چاله های کشف نشده
تنها جای امن اند
برای پنهان شدن
وقتی تو
بی رحمانه همه جا هستی!

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ٥ مهر ۱۳٩۱