برف روی خط استوا

شاید...

اگر این درد
دمی
نفسی
بیخیال این جان به لب رسیده شود
شاید بهاری ، بهشتی ، چیزی هم در کار باشد!

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۳۱ فروردین ۱۳۸۸

همهمه

تو همین که رفتی
یکهو
دنیا را همهمه برداشت
یکهو
دنیا را سرسام گرفت
مرا آسیمه سری

   + مهدیه لطیفی ; ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱٩ فروردین ۱۳۸۸

پیش مرگ

پیش مرگ ها از هر جامی
پیشاپیش می نوشند
من از جام زندگی
پیش از پشیمانی خدا نوشیده ام

   + مهدیه لطیفی ; ۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱٢ فروردین ۱۳۸۸